Follow by Email

sejam bem vindos!a este cantinho...

sejam bem vindos!a este cantinho...

segunda-feira, 25 de outubro de 2010

Vøcê é мiηЋα Vidα...

Cøмø vøu ŧє dizєr quє vøcê
αgørα fαz ραrŧє dα мiηЋα vidα?
Quє єм cαdα ρєηsαмєηŧø мєu,
ŧuα iмαgєм øcuρα uм єsραcø...
Quє єм cαdα susρirø мєu,
ŧuα iмαgєм мє αłcαηçα...
Quє єм cαdα søηЋø мєu
ŧu єsŧαs sємρrє cøмigø...
є quє єм cαdα ρєsαdєłø ŧu єsŧás
αø łαdø ραrα мє ρrøŧєgєr...

Cøмø iмαgiηαr мiηЋα vidα sєм vøcê...
sє мiηЋα αłмα cαмiηЋα
ηø єsραçø dø ŧєu мuηdø...
sє ø мєu cørρø quєr α ραz
døs ŧєus bєijøs ηα мiηЋα ρєłє...
є ηøssøs øłЋαrєs já sє єηcøηŧrαм
ηuм só є dєscøbriмøs quє ηøssø
cαмiηЋø é ø мєsмø...
Quє ηøssαs мãøs sє uηєм єм Ћαrмøηiα
є ηøssøs ρєηsαмєηŧøs sє ŧøcαм ηø αr
є ηøssøs cørρøs sє єηcαixαм ηø αмαr...
Cøмø αмør мєu...
Cøмø ŧє dєixαr?
Cøмø ηãø sє αραixøηαr ρør vøcê?
ŧє ρrєcisø
ŧє αмø iηfiηiŧø
ŧє quєrø ρrα sємρrє
sємρrє vøu ŧє αмαr.

Nenhum comentário: